Αντικατάσταση παλαιού πάγκου κουζίνας

Αποξήλωση επίπλων κουζίνας

Αποξήλωση παλαιού πάγκου κουζίνας

Προμέτρηση κουζίνας

Συναρμολόγηση πάγκου τραπεζαρίας

15,00  2 ωρών

Συναρμολόγηση ραφιού τοίχου

25,00  2 ωρών

Συναρμολόγηση σε ντουλάπι μεταλλικό

20,00  2 ωρών

Συναρμολόγηση τραπεζαρίας με μηχανισμό και τέσσερις καρέκλες

45,00  2 ωρών

Συναρμολόγηση τραπεζαρίας με τέσσερις καρέκλες

35,00  2 ωρών

Συναρμολόγηση τραπεζιού τραπεζαρίας

20,00  2 ωρών

Συναρμολόγηση τραπεζιού τραπεζαρίας με μηχανισμό

25,00  2 ωρών

Τοποθέτηση αρμοκάλυπτρου

Τοποθέτηση επίπλων κουζίνας